Registreringsskjema for frivillige
Søknadsfristen utgikk den 3/4/2020, det er ikke mulig å melde seg på World Cup Drammen 2020