Registreringsskjema for frivillige
Søknadsfristen utgikk den 2/2/2020, det er ikke mulig å melde seg på Ski NM 2020