Registreringsskjema for frivillige
Søknadsfristen utgikk den 3/11/2019, det er ikke mulig å melde seg på World Cup Drammen 2019