Registreringsskjema for frivillige
Velkommen til søknadsskjema for funksjonærer til World Cup Drammen 2019!


Her kan du registrere deg for å være med som frivillig funksjonær, velg spesifikk stilling og les informasjon om de ulike stillinger i hjelpeteksten, dersom du ikke har noen spesielle ønsker om type stilling så velg "Åpen søknad"
Dersom du har anledning til å være med på forberedelser noen av dagene før arrangementet (søndag, mandag, tirsdag) så kryss av i avkrysnings boksen "før arrangementet".
Dersom du har anledning til å være med på etterarbeider etter arrangementet (onsdag kveld, torsdag, fredag) så kryss av i avkrysningsboksen "etter arrangementet".
Bruk deretter feltet "beskrivelse" til å spesifisere hvilke tidspunkt det passer å være med samt informere om du har spesiell erfaring eller kompetanse som er relevant.
Informasjonen du legger inn i dette skjemaet vil ikke uten ditt samtykke bli benyttet til andre formål enn planlegging og gjennomføring av World Cup Drammen 2019 i regi av oss.

Ønsker du å vite mer om hva det vil si å jobbe som funksjonær, finner du mer informasjon på vår hjemmeside
Personalia Bakgrunn Stillinger Bekreft Kvittering
Pass på at kontaktinformasjonen du oppgir er korrekt (dobbeltsjekk mobil og e-post), slik at vi har mulighet til å kommunisere med deg underveis i rekrutteringsprosessen.

Personalia
Kontaktinfo